Asociatia
FILANTROPIA Reghin

Legile omenesti in slujba legilor Dumnezeiesti!

"Sa iubesti pe aproapele tau
ca pe tine insuti!" (Matei 22,39)

Anunţ achiziţie furnizare produse alimentare

ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IULIA – FILIALA REGHIN anunţă achiziţia  de  produse alimentare achiziţie divizată în 5 Loturi, după cum urmează:

Lotul 1: Furnizare  alte produse alimentare– cod-uri CPV:  1513, 1524, 1533, 1543, 1553, 1561, 1562, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1587, 1589, 0321, 0322 etc.

Lotul 2: Furnizare produse alimentare – Carne şi preparate din carne – cod-uri CPV: 1511, 1513, 1521

Lotul 3: Furnizare produse alimentare – Fructe şi legume – cod-uri CPV: 0321, 0322

Lotul 4: Furnizare  produse alimentare – ouă şi lactate – cod-uri CPV:  0314, 1551, 1554, 1555

Lotul 5: Furnizare  pâine – cod CPV:  15811100-7

 în cadrul proiectului “ REŢEA INTERREGIONALĂ DE CENTRE EDUCAŢIONALE” – POSDRU/91/2.2/S/61137, proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

1. Specificaţii tehnice generale

Alimentele trebuie să fie calitatea I.

Ambalajele de transport pentru toate alimentele trebuie să fie întregi, curate, uscate, fără miros de mucegai sau alt miros străin.

Alimentele trebuie să fie ambalate şi etichetate individual prin aplicarea unei etichete care să cuprindă următoarele specificaţii: marca de fabrică a unităţii producătoare; denumirea sortimentului; data fabricaţiei (ziua luna anul), data expirării, gramajul, CTC -  ul;

Alimentele furnizate trebuie sa fie livrate in termenul de valabilitate. Nu sunt acceptate alimente care au peste 70% din termenul de valabilitate expirat, iar, în aceeaşi categorie de produs să nu fie produse cu data de expirare diferită.

Transportul alimentelor se face cu vehicule curate, uscate, dezinfectate, fără mirosuri străine în care trebuie să se asigure temperatura specifică. În vehicule, ambalajele de transport se vor aşeza pe grătare curate, lăsând între ele spaţii pentru circularea aerului.

Autovehicolele de transport marfă trebuie sa fie autorizate din punct de vedere sanitar.

Fiecare  livrare va fi însoţită de documente de certificare a calităţii, întocmite conform dispoziţiilor legale în vigoare.

2. Sursa de finaţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/91/2.2/S/61137, “ Reţea interregională de centre educaţionale”

3. Bugetul maxim alocat al acestui contract este de 181.526,45 lei, constituit astfel:

Lotul 1 – Alte produse alimentare – 58.055,40 lei fără TVA

Lotul 2 – Carne şi preparate din carne – 38.920,72 lei fără TVA

Lotul 3 – Fructe şi legume – 36.377,38 lei fără TVA

Lotul 4 – Ouă şi lactate – 25.420,95 lei fără TVA

Lotul 5 – Pâine – 22.752,00 lei fără TVA

4. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : “preţul cel mai scăzut

5. Ofertele pot fi trimise la adresa : Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Reghin, str. Nicolae Bălcescu, nr. 23,  Reghin, jud. Mureş, România,

Persoana de contact: Pr. Gherman Dimitrie Petru Paul

6. Data limită pentru depunerea ofertei: 05.11.2010, ora 13.00

      7. Data publicării anunţului publicitar: 25.10.2010

Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon: (+40)0265512797, fax (+40)0265512797, sau pe mail : filantropia_reghin@yahoo.comAnunţ achiziţie furnizare rechizite şcolare şi materiale didactice

 

ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IULIA – FILIALA REGHIN anunţă achiziţia  de Rechizite şcolare şi materiale didactice, cod-uri CPV  39162110-9, 22114, etc., în cadrul proiectului “ REŢEA INTERREGIONALĂ DE CENTRE EDUCAŢIONALE” – POSDRU/91/2.2/S/61137, proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

  1. Specificaţii tehnice generale

Vor fi achizitionate harti, atlase, culegeri, carti poezii, carti povesti, planse ajutatoare,  glob pamantesc, ghiozdane, penare, caiete, etc.

  1. Sursa de finaţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/91/2.2/S/61137, “Reţea interregională de centre educaţionale”
  2. Bugetul maxim alocat al acestui contract este de 28.944,00 lei fără TVA
  3. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : “preţul cel mai scăzut
  4. Ofertele pot fi trimise la adresa : Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Reghin, str. Nicolae Bălcescu, nr. 23,  Reghin, jud. Mureş, România, Persoana de contact: Pr. Gherman Dimitrie Petru Paul
  5. Data limită pentru depunerea ofertei: 19.01.2011, ora 12.30
  6. Data publicării anunţului publicitar: 13.01.2011

 

Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon: (+40)0265512797, fax (+40)0265512797, sau pe mail : filantropia_reghin@yahoo.com


ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IULIA

În atenţia ofertanţilor interesaţi,

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Nr. 91  /13.01.2011

ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ ALBA IULIA- FILIALA REGHIN, în calitate de achizitor, cu sediul în Reghin, str. Nicolae Bălcescu, Nr. 23, jud. Mureş, organizează la sediu, în data de 19.01.2011, ora 13.00, procedura de prospectare a pieţei desfăşurată conform Instrucţiunii Amposdru nr. 26/2010, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect Rechizite şcolare şi materiale didactice, coduri CPV  39162110-9, 22114, etc.  în cadrul proiectului  “Reţea interregională de centre educaţionale”.

1. Obiectul contractului: Rechizite şcolare şi materiale didactice

2. Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/91/2.2/S/61137 , “ Reţea interregională de centre educaţionale

3. Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări: 18.01.2011, ora 10,00

4. Data limită pentru răspunsul la solicitările de clarificări: 18.01.2011, ora 16,00

5. Limba de redactare a ofertei: română

6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de primire a ofertelor

7. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei, fără TVA                                             

8. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut  

9. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază

10. Adresa la care se depune oferta: Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Reghin, str. Nicolae Bălcescu, Nr.23, Reghin, jud. Mureş, România, telefon 0745.329.470, fax (+ 40) 0265 512 797

11. Data limită pentru depunerea ofertei:19.01.2011, ora 12,30              

12. Ora, data şi locul evaluării ofertelor: 19.01.2011, ora 13,00, la sediul achizitorului din str. Nicolae Bălcescu, Nr. 23, Reghin, jud. Mureş, România

13. Bugetul maxim alocat al acestui contract este de 28.944,00 lei fără TVA

 

Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul achizitorului: str. Nicolae Bălcescu, Nr. 23, Reghin, jud. Mureş, România sau pe email (filantropia_reghin@yahoo.com) în urma unei solicitări scrise din partea ofertantului.

            Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0745.329.470, persoană de contact: Pr. Gherman Dimitrie Petru Paul.

            Data publicării pe pagina de internet proprie:13.01.2011

 

                                                                                         

                                                                                                  Întocmit,

                               

                                                                                                    Pr. Gherman Dimitrie Petru Paul